MittaVaT Oy
Asumisen asiantuntija

Rakeisuuskäyrien määritys

Teemme kiviaineslaboratoriossamme rakeisuuskäyrien määrityksiä seulontalaitteistolla. Rakeisuuskäyrän avulla voidaan määrittää myös maa-aineksen kapilaarinen vedennousukorkeus yms.